Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí se nazývá List vlastnicví a má záhlaví a části označené A, B, B1, C, D, E, F.

Záhlaví obsahuje: okres (kód a název), obec (kód a název), katastrální území (kód a název), číslo listu vlastnictví, nadpis (buď: Výpis z katastru nemovitostí/ nebo: Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory/ a nebo: Vlastnictví bytu a nebytového prostoru), a v kolika číselných řádách jsou pozemky v tom katastrálním území vedeny (1 nebo 2)

Část A obsahuje informace o vlastnících nebo spoluvlastnících a dalších právech. Identifikátory vlastníka, podíl, právní vztahy

Část B obsahuje informace o nemovitostech, které se týkají vlastníků a ostatních oprávněných z části A. Jsou zde tyto oddíly:

  • Pozemky: parcelní číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití a ochrany
  • Budovy: část obce, číslo popisné nebo evidenční, způsob využití a ochrany, čísla parcel
  • Jednotky: údaje o domě, číslo jednotky, příp. její umístění, typ a způsob využití, velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příp. pozemku

Pozemky evidované zjednodušeným způsobem: parcelní číslo, výměra a její původ (katastr PK, evidence EN a příděl GP)

Zde se také vyznačuje, že právě probíhá změna práva k nemovitosti plombou (P)

Část B1 obsahuje práva k jiným nemovitostem a pro vlastnictví, které nemovitosti z části B je zřízeno

Část C uvádí omezení vlastnického práva k nemovitostem z části B, a odkazy na listiny a řízení ze kterých se při zápisu omezení v části C vycházelo

Část D slouží k evidenci poznámek a informací týkající se nemovitostí v částech A,B,B1,C, a odkazy na listiny a řízení ze kterých se vycházelo při zápisu do části D

Část E neboli Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu vzniku nebo změny vlastnického a jiného práva vlastníků z části A k nemovitostem v části B, neboli důkazy a důvody nabytí vlastnictví

Část F je vymezuje zemědělské pozemky uvedené v části B pomocí parcelního čísla, kódu BPEJ a výměry.Sdílet tuto stránku / doporučit web